Marjan voće – otvorenje novog logističkog centra

 

Novi prostor osvijetlili smo korporativnim bojama i osigurali vrhunski razglas na događanju kao i glazbeni ugođaj uz goDJi DJ-a.